Da li je tačna informacija da je u KJKP „Gras“ d.o.o , nekoliko dana prije imenovanja nove Vlade, u stalni radni odnos v.d. direktor primio deset ljudi, od kojih je navodno jedna osoba u bližem srodstvu sa direktorom

Konaković Elmedin
Pitanje

Zastupnik Elmedin Konaković, na 23. sjednici Skupštine Kantona  Sarajevo, održanoj  dana  30.01.2013. godine  u okviru tačke dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori” postavio je zastupničko pitanje:

            „ Da li je tačna  informacija  da je u KJKP „Gras“ d.o.o , nekoliko dana prije imenovanja nove Vlade, u stalni radni odnos v.d. direktor primio deset ljudi, od kojih je navodno jedna osoba u bližem srodstvu sa direktorom?

Proslijeđeno: