Zastupnička pitanja

Smiljana Viteškić

Smiljana Viteškić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Da Komisija za izbor i imenovanja u sto kracem roku imenuje Eticko vijece u SKS, a u skladu sa Etickim kodeksom poslanika u SKS (Sl.novine KS broj 22/09)