Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da omogući obavljanja volonterskog staža mladim ljudima u ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo.