Zastupnička pitanja

Bibija Kerla

Bibija Kerla

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Kojim pravom ove države načelnik Opštine Ilidža prodaje zemljište iznad zaštićene zone Vrela Bosne, kad znamo da je to strogo zaštićeni dio izvora sa kojeg se Grad Sarajevo napaja pitkom vodom? Iznad samog izvora Vrela Bosne prodata je velika površina zemljišta na kojem je počela gradnja luksuznih vila kuvajčana. Ima li iko bar malo mozga u glavi kojim bi razmislio i skrenuo pažnju načelniku Opštine Ilidža da to nije njegova babovina nego isključivo vlasništvo građana Grada Sarajeva."

Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:

Što se tiče citiranog poslaničkog pitanja, napominjemo da odredbe čl. 7. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl. novine Federacije BiH“, br 25/03) definišu da je gradsko građevinsko zemljište u privatnom vlasništvu u prometu. Stav 2. istog čl. Precizira da gradskim građevinskim zemljištem u privatnoj svojini raspolažu vlasnici, samo uz ograničenja i pod uslovima propisanim drugim relevantnim zakonima. S tim u vezi ističemo odredbe čl. 8. stav 3. Zakona o stvarnim pravima („Sl. novine Federacije BiH“,...


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Interesuje me koji je način da se smanji broj vijećnika u opštinama, poslanika u skupštinama kantona, delegata u Domu naroda Federacije i države? Smanjenjem ovog broja za samo 6 vijećnika ili poslanika i delegata uštede u budžetima opština,kantona, Federacije i države bi bile ogromne. Od početka mog mandata samo jedna sjednica je bila zastupljena sa svim izabranim poslanicima. Neke odluke su se donosile glasanjem 27 poslanika pa zašto npr. Skupština mora imati 35, a ne 29 poslanika?"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva pravde i uprave je u prilogu.


Bibija Kerla

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu "za regulisanje saobraćaja u gradskom području Sarajeva" .

Molim odgovorne da pod hitno donesu odredbe o zaštiti pješaka u našem gradu. Kao jednu od mjera predlažem poputno ukidanje saobraćaja za privatna vozila u užem centru grada, kako i na koji način to riješiti ostavljam odgovornima u zadatak. Pozivam MUP da primjenjuje Zakon, da pojača kontrole, da smanji dopuštenu brzinu u cijelom gradu da nabavi neobilježene radare, da Kanton poboljša signalizaciju, da se trajno oduzimaju vozila i vozačke dozvole nesavjesnim vozačima, da se drže predavanja u srednjim školama.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja:
Ministarstvo saobraćaja je analiziralo navedenu inicijativu za povećanjem stepena sigurnosti i podržava istu.
U okviru svojih redovnih aktivnosti Ministarstvo razmatra navedene kao i druge aspekte za povećanjem bezbjednosti svih vidova saobraćaja, kako drumskog tako i pješačkog. Postavlja se vertikalna i horizontalna signalizacija, svjetlosna signalizacija - semaforski uređaju, znakovi upozorenja i ograničenja brzine u blizini škola, ugrađuju se izdignuti ivičnjaci i dr."

Ostatak odgovora u prilogu.


Bibija Kerla

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu zdravstva:

"Kako ostvariti pravo kod Zavoda za zadravstveno osiguranje ukoliko postoje neizmirene obaveze u prethodnom periodu?"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je dana 11.05.2015.godine dostavilo naprijed navedeno zastupničko pitanje Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Obzirom da nismo dobili odgovor, upućena je urgencija dana 28.05.2015.godine a zatim ponovna urgencija 11.06.2015.godine.

Ministarstvo zdravstva je dana 17.06.2015.godine zaprimilo odgovor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, koji u prilogu dostavljamo.

M I N I S T R I C A
Prim.dr Emira Tanović-Mikulec


Bibija Kerla

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu zdravstva, i direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo:

"Zašto Javna ustanova Apoteke Sarajevo nije u sistemu elektronskih recepata i ne pruža građanima usluge izdavanja lijekova, ortopedskih i ostalih pomagala što dovodi ustanovu koja je u vlasništvu Kantona Sarajevo u neravnopravan položaj u odnosu na privatne apoteke?"

Pitanje uz obrazloženje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo je u sklopu primopredaje sa dosadašnjim ministrom zdravstva dobila između ostalog i kopiju akta upućenog Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo te Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo broj: 01-01-1194-3/14 od 11.12.2014.godine kojim JU Apoteke Sarajevo ukazuju na problem nedovoljno definisanog Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo,
Na osnovu tog akta, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je uputilo Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo akt broj 10-37-5154/15 od 31....