Odgovori na zastupnička pitanja

5. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Konjo Hadžan

Da se ljekarima porodične medicine omogući pisanje recepata za hronične bolesnike na tri mjeseca kako bi se omogučilo ovim bolesnicima da manje čekaju u dugim redovima pred ordinacijama ljekara porodične medicine.“
Odgovor:

Prijedlog Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Kantona Sarajevo, u okviru koje su bile razrađene i definisane odredbe i način propisivanja lijekova za hroničnu trajnu terapiju na period od tri mjeseca, čime bi se osiguranicima Kantona Sarajevo osigurao komfor te smanjile gužve u ambulantama je bila upućena Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje u septembru mjesecu 2010.godine.

Posebno se cijenila potreba uvođenja i definisanja ponovljenog recepta čime se osiguranicima Katona Sarajevo, po prvi put u istoriji bosanskohercegovačkog zdravstva obezbjeđuje terapija za trajna i hronična oboljenja u trajanju od 180 dana. Predložena odluka o pozitivnoj listi lijekova se nije razmatrala od strane Vlade Kantona Sarajevo.

Cijeneći potrebu uvođenja ponovljenog recepta za hroničnu terapiju, Ministarstvo zdravstva je pripremljeni materijal dostavilo Federalnom ministarstvu zdravstva i pokrenulo inicijativu da se za područje Federacije BiH i njeno stanovništvo na jedinstven način definiše ova vrsta recepta.

Pokrenutu inicijativu Federalno ministarstvo je prihvatilo i očekuje se jedinstven Pravilnik o ponovljenom receptu u okviru kojeg je definisana lista hroničnih oboljenja za koje bi se ponovljeni recept propisivao.

Ministarstvo zdravstva ima informaciju da će se pomenuti federalni pravilnik objaviti do 01.07.2011.godine, a ukoliko isti ne bude dostupan u navedenom roku, procedura propisivanja ponovljenog recepta za hronična trajna oboljenja je spremna i bit će objavljena nakon donošenja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog: