Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zastupničko pitanje: “Ljubazno molim da me izvijestite o do sada poduzetim koracima na izgradnji savremene kompostane, postojećim problemima i mogućim njihovim rješenjima?”

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa upućena Ministarstvu komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i svim općinama na području Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: U kojoj fazi je realizacija usvojene inicijative za preuređenje prostora kod Kampusa Univerziteta u Sarajevu i pretvaranje istog u parkovsku površinu pod imenom „Studentski park - Goran Čengić“?

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: Molim Vas da mi dostavite dokumentaciju i Vaše izjašnjenje vezano za Regulacioni plan Bjelašnica – Igman, Veliko polje sa aspekta procjene utjecaja na okolinu.

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori