"Na 22. Radnoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo je donijela odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Plana kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013.godine. Da li je

Naser Nabil
Pitanje

"Na 22. Radnoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo je donijela odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Plana kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013.godine. Da li je donošenje navedene odluke od strane Skupštine Kantona Sarajevo u skladu sa zakonskom osnovom, tj. u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Zakonom o zdravstvenom osiguranju?"

Proslijeđeno: