Da li je tačno da je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zaposlio veći broj građana u proteklom periodu i to bez konkursa? Ako je to tačno, molim da mi se dostave imena tih lica.