Zašto i zbog kojih razloga se ne upućuje u skupštinsku proceduru na usvajanje Zakon o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo“?

Fazlija Nedžad
Pitanje

Zašto i zbog kojih razloga se ne upućuje u skupštinsku proceduru na usvajanje Zakon o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo“?

Odgovor: 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u programskim aktivnostima za 2013. godinu predvidjelo donošenje Zakona o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo.
Komisija koja je formirana u Ministarstvu je utvrdila Nacrt zakona o obrazovanju odraslih i isti uputila Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje.
Nakon što je Nacrt Zakona usvojen od strane Vlade Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo je spomenuti materijal uputila u javnu raspravu relevantnim pravnim subjektima koji provode obrazovanje na području Kantona Sarajevo, a zainteresovani su i za provođenje obrazovanja odraslih, po donošenju ovog zakona.
Nacrt zakona bio je pristupačan i svim ostalim koji su zainteresovani za ovaj vid obrazovanja, jer je isti bio objavljen i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Javna rasprava je trajala 60 dana, u toku koje je pristiglo nekoliko primjedbi koje je stručno obradila Komisija za izradu prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih, koja je u međuvremenu imenovana od strane ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je Rješenjem broj: 11-14-12505-1/13 od 20.08.2013. godine, imenovao predsjednika i članove Komisije za izradu prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih.
Zadatak Komisije je bio da realizira sve aktivnosti u vezi sa izradom prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih i isti dostavi ministru za obrazovanje, nauku i mlade, radi upućivanja u dalju proceduru.
Komisija je nakon razmatranja svih prispjelih primjedbi, prihvaćene primjedbe koje doprinose boljoj zakonskoj regulativi, ugradila u tekst Prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih, a primjedbe koje nisu prihvaćene uz razlog neprihvatanja naveden u izvještaju o javnoj raspravi, svrstala je u neprihvaćene i neugrađene primjedbe u tekst Prijedloga zakona o obrazovanju odraslih.
Komisija za izradu prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih je održala 5 sastanaka, od kojih je posljednji sastanak održan 13.09. 2013. godine .
Međutim, zbog neopozive ostavke ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Damira Marjanovića, dalje aktivnosti na usvajanju Zakona o obrazovanju odraslih su obustavljene.
Zbog neimenovanja novog ministra do danas, nismo bili u mogućnosti pokrenuti proceduru koja podrazumijeva pripremu materijala za Vladu Kantona Sarajevo i zatim za Skupštinu Kantona Sraajevo na dalje razmatranjen i eventualno usvajanje.
Napominjemo, predložene zakonske odredbe podrazumijevaju obezbjeđivanje značajnih finansijskih sredstava, za šta u ovom trenutku Ministarstvo u svom Budžetu nema obezbijeđena sredstva.
Isto tako, koristimo se prilikom da Vas informiramo da smo u ovom periodu takođe bilio svjesni činjenice da se na nivou Bosne i Hercegovine odvijaju aktivnosti na donošenju principa i standarda u oblasti obrazovanuja odraslih u Bosni i Hercegovini, koji će biti obavezujući i za Kanton Sarajevo.
U „Službenom glasniku BiH“ , broj: 39/14, od 19.05.2014. godine je objavljena Odluka o usvajanju principa i standarda u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, te smo u narednom periodu obavezni pristupiti usklađivanju Prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih sa spomenutom odlukom, kako bi i ovo pitanje iz oblasti obrazovanja bilo usklađeno sa standardima i principima Evropske unije, a Bosna i Hercegovina prilagodila svoje propise i postala ravnopravan član jedinstvenog evropskog prostora obrazovanja.