Skupštini Kantona Sarajevo postavio sam pitanje vezano za zapošljavanje u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i tražio da mi se dostave detaljne informacije o broju i strukturi zaposlenih i saglasnost Vlade za zapošljavanje

Fazlija Nedžad
Pitanje

Na 34. Skupštini Kantona Sarajevo postavio sam pitanje vezano za zapošljavanje u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i tražio da mi se dostave detaljne informacije o broju i strukturi zaposlenih i saglasnost Vlade za zapošljavanje.

Pošto nisam dobio saglasnosti Vlade KS da se u JU Dom zdravlja KS uposli novi kadar tražim od vršioca dužnosti premijera g. Kozadre da mi dostavi tražene saglasnosti.
Takođe tražim da mi se dostave javni pozivi za zapošljavanje u ovoj JU i kada i gdje su objavljeni.

Proslijeđeno: