S obzirom na natalitetnu stopu, motralitetnu stopu i prirodni eksterni priliv stanovništva, da li ministarstva rade na izradi strategije izgradnje obdaništa, osnovnih škola i srednjih škola na području Kantonu Sarajevo“.

Backović Zaim
Pitanje

S obzirom na natalitetnu stopu, motralitetnu stopu i prirodni eksterni priliv stanovništva, da li ministarstva rade na izradi strategije izgradnje obdaništa, osnovnih škola i srednjih škola na području Kantonu Sarajevo“.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dostavlja analizu o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti Skupštini Kantona Sarajevo za svaku godinu, koja pored ostalog sadrži i vitalne pokazatelje ( natalitet, mortalitet, prirodni priraštaj i vitalni index).

Kada je u pitanju izrada strategije izgradnje obdaništa, osnovnih škola i srednjih škola na području Kantona Sarajevo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ne može biti nosilac aktivnosti