„Pokrećem inicijativu za vraćanje svih linija u Kantonu Sarajevo, KJKP GRAS, a koje su nezakonito dodjeljene privatnoj kompaniji Centrotrans d.d. Sarajevo.“

Efendić Faruk
Inicijativa

„Pokrećem inicijativu za vraćanje svih linija u Kantonu Sarajevo, KJKP GRAS, a koje su nezakonito dodjeljene privatnoj kompaniji Centrotrans d.d. Sarajevo.“

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor :
Autobuske linije na području Kantona Sarajevo koje su sporne: Sutjeska –Lješevo, Vijećnica-Dobrinja, Sutjeska-Vogošća, Sutjeska-Donja Vogošća, Ilidža –Drozgometva, Ilidža-Vukovići, Ilidža-Hrasnica, Ilidža-Sokolovići, Nedžarići-Dobrinja, Ilidža-Kobiljača, Ilijaš-Popovići i Sutjeska-Kamenica.
Ministarstvo saobraćaja je prvobitno pomenute linije registrovalo na KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo. Na donesena rješenja o dodjeli linija žalbu je izjavio drugi prijevoznik Centrotrans-eurolines“ d.d. Sarajevo. Kantonalni sud je presudom ( broj:U-640/04 od 24.07.2006. godine) poništio rješenja Ministarstva, te predmete vratio prvostepenom organu na ponovni postupak. U ponovnom postupku Ministarstvo je rješenjima od 01.12.2011. godine i 12.12.2012. godine ponovo registrovalo autobuske linije na prijevoznika KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, te je postupajući po žalbama Centrotrans –euroline“ d.d. Sarajevo, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, kao drugotepeni organ rješenjem broj:04-22-12-12-3/13 od 02.06.2013. godine poništilo i ova rješenja i predmet vratilo Ministarstvu saobraćaja kao prvostepenom organu na ponovni postupak.
Dana 03.04.2013. radnici KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo nenajavljeno su obustavili prevoz na svim linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza u Kantonu Sarajevo i to u svim vidovima saobraćaja tramvajskom, trolejbuskom, autobuskom i minibuskom.
Neposredno nakon prekida funkcionisanja javnog gradskog prevoza na linijama koje održava KJKP GRAS, Vlada Kantona Sarajevo je održala vanrednu sjednicu te donijela zaključak pod brojem: 02-05-7777-2/13 d 03.04.2013. godine, u šest tačaka. Tačkom 3. pomenutog Zaključka Vlade organizacija kompletnog saobraćaja u vremenu trajanja krizne situacije povjerava se preduzeću „Centrotran-eurolines d.d. Sarajevo“, a tačkom 4. obavezuje se ministar saobraćaja Kantona Sarajevo da do 04.04.2013. godine „“Centrotrans-eurolines“ d.d. Sarajevo odobri dvanaest linija koje su u redovnom postupku usklađivanja kod Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a sve prema obavještenju Ministarstva o usklađivanju linija od 11.05.2010. godine.
Postupajući u skladu sa tačkom 4. Zaključka Vlade Ministarstvo je donijelo 12 rješenja, kojima se odobrava registracija redova vožnje na pomenutim kantonalnim autobuskim linijama prijevozniku „Centrotrans-eurolines“ d.d. Sarajevo.
Protiv ovih rješenja žalbe je izjavilo KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, te su iste kao blagovremene, dopuštene i izjavljene od ovlaštenog lica, sa spisima predmeta dostavljene drugostepenom organu – Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
Federalno ministarstvo je rješevajući po žalbama, donijelo zaključak o spajanju predmeta, te nakon toga i rješenje broj: 06-27-12-58-2/13 od 21.05.2013. godine kojim se rješenja Ministarstva saobraćaja poništavaju i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak .
Kao razlog poništenja navodi se da postupak usklađivanja redova vožnje nije završen, te da redovi vožnje nisu usklađeni i registrovani u skladu sa odredbama člana 24. stav 1. Zakona o cestovnom prijevozu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.novine Federacije BiH“, br. 28/06 i 2/10). Vlade Kantona Sarajevo svojim zaključkom broj: 02-05-18444-45/13 od 28.06.2013. godine naložila je Ministarstvu da 12 spornih linija registruje na KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i „Centrotras-eurolines“ d.d. Sarajevo, što je i ispoštovano donošenjem rješenja kojim se linije dodjeljuju privremeno (Centrorans 4 i zajednička linija Vijećnica-Dobrinja), do okončanja postupka usklađivanja autobuskih linija na području Kantona Sarajevo, a rukovodeći se obavezom Kantona da obezbijedi kontinuiran i funkcionalan javni prijevoz na području Kantona.
Žalba koju je KJKP “GRAS” izjavio na privremena rješenja je odbijena kao neosnovana, a takođe i tužba podnesena kantonalnom sudu.
Iz naprijed navedenog proizilazi da Ministarstvo nije nezakonito dodijelilo linije Centrotrans –eurolines d.d. Sarajevo, da su rješenja data privremeno ( u skladu sa kantonalnim propisima) i ista rješenja će biti na snazi dok se za pomenute linije ne provede postupak uskađivanja redova vožnje.