Pokrećem inicijativu da se u Skupštini Kantona Sarajevo ili resornom ministarstvu formira fond za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Kantonu Sarajevo

Fazlija Nedžad
Inicijativa

Pokrećem inicijativu da se u Skupštini Kantona Sarajevo ili resornom ministarstvu formira fond za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Kantonu Sarajevo“.

Odgovor: 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava inicijativu zastupnika Nedžada Fazlije za formiranje fonda za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Kantonu Sarajevo. Smatramo inicijativu opravdanom i korisnom jer će za rezultat imati poboljšanje položaja lica u stanju socijalne potrebe.
Predlažemo da se ova incijativa realizuje kako se prikupljaju i donatorska sredstva za rad javnih kuhinja u kojima se pripremaju i distribuiraju topli i suhi obroci za lica i porodice u stanju socijalne potrebe.
Naime, uposlenici budžetskih korisnika, na dobrovoljnoj osnovi iz plaće za ovu namjenu izdvajaju 1,00 KM mjesečno koja se uplaćuje na poseban račun otvoren pri JU “Kantonalni centar za socijalni rad“.
Prikupljena donatorska sredstva, shodno članu 7. stav 4 Uredbe o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 24/06, 46/12, 30/13 i 19/14) svojom odlukom Koordinaciono tijelo (kojeg čine predstavnici svih javnih kuhinja i JU “Kantonalni centar za socijalni rad“), uz saglasnost Ministarstva, raspoređuje javnim kuhinjama prema broju korisnika.