Pokrećem inicijativu da se nepovoljni ugovor koji Kanton Sarajevo ima GPA Sarajevo o zakupu objekata u Otesu

Solaković Adnan
Inicijativa

Pokrećem inicijativu da se nepovoljni ugovor koji Kanton Sarajevo ima GPA Sarajevo o zakupu objekata u Otesu riješi tako da se nađe mogućnost kupovine tih zgrada kako bi ovaj nepovoljan ugovor prešao u ugovor od interesa za Kanton“.

Odgovor: 

Vezano za Vašu inicijativu da se nepovoljni ugovor koji je Kanton Sarajevo zaključio sa GPA Sarajevo o zakupu objekata u Otesu riješi na način da se nađe mogućnost kupovine tih zgrada, obavještavamo Vas da je ovo Ministarstvo 09.04.2014. godine prema GPA - Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo uputilo akt broj: 01-05-2307/14, kojim je od istog traženo izjašnjenje o mogućnosti realizacije prijedloga iznijetog u predmetnoj incijativi, sa visinom potrebnih sredstava za tu namjenu. Ministarstvo do danas nije dobilo traženo izjašnjenje od GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o.Sarajevo.

Po dostavi traženog izjašnjenja, Ministarstvo će dati odgovor na Vašu inicijativu.