Podnosim inicijativu Skupštini Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nagrađivanja policajca MUP-a Kantona Sarajevo koji je 02.03.2014.godine žrtvovao svoj život spašavajući građane i uposlenike DP Marketa u Alipašinoj ulici od pljačke koja se dogodila to

Radeljaš Esed
Inicijativa

Podnosim inicijativu Skupštini Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nagrađivanja policajca MUP-a Kantona Sarajevo koji je 02.03.2014.godine žrtvovao svoj život spašavajući građane i uposlenike DP Marketa u Alipašinoj ulici od pljačke koja se dogodila tog dana, i sve dok nije bio na službenoj dužnosti. Takođe predlažem da Vlada Kantona Sarajevo i Ministar MUP-a KS u skladu sa Zakonom i svojim ovlaštenjima nagrade pomenutog službenika MUP-a KS kako bi mu se odalo priznanje za ovaj hrabar čin. Tražim da se zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo izjasne o mojoj inicijativi i istu upute Vladi Kantona Sarajevo. U prilogu se dostavlja detaljan opis događaja kako bi zastupnici imali uvid u opravdanost moje inicijative.

Odgovor: 

U sklopu obilježavanja Dana policije Kantona Sarajevo (06.04.2014.godine) upriličena je dodjela pohvala, nagrada i priznanja uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i Pravilnikom o dodjeli pohvala, zahvalnica, nagrada i drugih priznanja organizacionim jedinicama i uposlenicima MUP-a KS broj: 01-636-2/06 od 08.12.2006.godine, broj: 01-646/07 od 24.09.2007.godine, broj: 01-1061/12 od 24.08.2012.godine. Pašalić Muhamedu, policijskom službeniku Policijske stanice Novo Sarajevo, Druge policijske uprave dodjeljeno je priznanje – zlatna značka MUP-a Kantona Sarajevo zbog posebnog doprinosa na zaštiti i očuvanju ljudskih života i materijalnih dobara i novčana nagrada u iznosu od 15 % od osnovne plaće.