Pitanje vezano za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka..."

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je pitanje:

"Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Broj:11-01-34-1417-1/11 od 25.05.2011.godine) koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, shodno zakonskim propisima trebao je biti objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" da bi se omogućila njegova primjena u Kantonu Sarajevo".
S obzirom da pomenuti Pravilnik nije objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" što znači da nije ispoštovana zakonska procedura za stupanje na snagu, koja bi omogućila njegovu primjenu, da li se primjenom pomenutog Pravilnika postupa suprotno zakonskim propisima?"