Na prošloj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo ministar Bandić je obrazlažući razloge zbog kojih je radio izmjene u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti rekao da je nakon više od godinu dana rada kao ministar došao do saznanja da radi

Solaković Adnan
Inicijativa

Na prošloj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo ministar Bandić je obrazlažući razloge zbog kojih je radio izmjene u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti rekao da je nakon više od godinu dana rada kao ministar došao do saznanja da radi mimo zakona kada su u pitanju naknade za porodilje i da je to bio osnov za izmjenu zakona, koji je na istoj sjednici i usvojen, a koji je porodiljama koje su u radnom odnosu umanjio primanja.
Radi neodgovornosti državnih službenika koji treba da prate zakonske propise i njihove izmjene, a koji nisu za shodno našli da od 2005. godine do unazad 15 dana uvide nezakonitost i o tome obavjeste ministra (kako sada ministra Bandića tako i njegove prethodnike) o kršenju istih tražim da ova Skupština izglasa inicijativu kojom tražim da ministar Bandić poduzme aktivnosti tj. pokrene disciplinske postupke protiv državnih službenika koji treba da prate propise iz oblasti rada i oblasti socijalne politike i na vrijeme ukazuju nadređenim o izmjenama

Odgovor: 

U vezi sa naprijed navedenom inicijativom obavještavamo vas da je protiv odgovornog državnog službenika podnesena disciplinska prijava koju rukovodilac organa državne službe (ministar) nije odbacio odnosno istu je prihvatio, te da je u toku postupak po podnesenoj disciplinskoj prijavi saglasno odredbama Zakona o državnoj službi u Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i Uredbom o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 72/04 i 75/09).