Molim ministra da nas ukratko upozna o problemima snabdijevanja gasom, a da do naredne sjednice Skupštine dostavi detaljan izvještaj o dugu koji Kanton Sarajevo ima prema BH gasu, koliki je taj dug nastao i ko je najveći nosilac dugovanja, a zbog čega će

Solaković Adnan
Pitanje

Molim ministra da nas ukratko upozna o problemima snabdijevanja gasom, a da do naredne sjednice Skupštine dostavi detaljan izvještaj o dugu koji Kanton Sarajevo ima prema BH gasu, koliki je taj dug nastao i ko je najveći nosilac dugovanja, a zbog čega će ispaštati pošteni građani ovog Kantona koji svoje obaveze redovno izmiruju. Također, tražim i podatak o visini plaća u Sarajevogasu i Toplanama od generalnog direktora pa do spremačice uključujući i eventualne menadžerske ugovore ukoliko postoje

Odgovor: 

Kanton Sarajeva u skladu sa svojim nadležnostima obavezan je da osigura trajno i kvalitetno obavljanje ove komunalne djelatnost, osigura održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, poduzimajući mjere za očuvanje i zaštitu okoliša, te osigurava javnost i transparentnost rada.

Značaj kantonalnih javno komunalnih preduzeća "Toplane – Sarajevo" i "Sarajevogasa" u Kantonu Sarajevo, je da obavljaju komunalnu djelatnost koja je od javnog interesa i obavlja se kao javna služba, što podrazumijeva pružanje komunalne usluge od interesa za fizička i pravna lica i zadovoljavanje onih potreba urbanog civilizacijskoga društva koja su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa i drugih subjekata na području Kantona Sarajevo.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je u saradnji sa javnim preduzećima koja vrše snabdijevanje prirodnog gasa i distribuciju toplotne energije, KJKP “Sarajevogas” d.o.o. i KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o., prema zaključcima sa održanih sastanaka zatražilo operativne planove o poduzimanju eventualnih aktivnosti u slučaju smanjenja ili prekida isporuke prirodnog gasa, jasne procedure za postupke u slučajevima ekscesnih situacija, te eventualnim posljedicama koje bi mogle nastati u slučajevima reducirane isporuke ili potpunog prekida isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo.

S tim u vezi, KJKP “Sarajevogas” d.o.o. i KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo su dostavili tražene Informacije, kao i aktivnosti koje treba poduzimati u slučaju reducirane isporuke ili potpunog prekida isporuke prirodnog gasa za Kantona Sarajevo. Cilj ovih dokumenata je simulacija scenarija o prekidu ukrajinskog pravca isporuke gasa, kratkoročno (od jednog mjeseca), trajnijeg (od 01.09.20014. god. do 28.02.2015. god.) ili potpunog (za cijelu sezonu grijanja 2014/2015) u okolnostima kada je potražnja za prirodnim gasom najveća, da Bosna i Hercegovina nema skladišnih kapaciteta niti rezervi uskladištenog prirodnog gasa, kao ni svoje domaće proizvodnje.

Količine gasa koje bi nedostajale kupcima prirodnog gasa (za domaćinstva i ostale potrošače) i potrošačima bez alternativnog goriva, iskazuje krajnje negativne posljedice po stabilnost energetskog sistema, kako na gasni sektor Bosne i Hercegovine i prijetnji njegovog potpunog gašenja, tako i na sektor električne energije, što će za posljedicu prouzročiti teško narušavanje dostignutih ekoloških standard te ozbiljno trajno ugrožavanje životne okoline.

Važno je napomenuti da je Gasni sistem Kantona Sarajevo realizovan kao ekološki projekt u cilju dugoročne zaštite okoline.

KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo je preduzeće koje proizvodi toplotnu energiju za zagrijavanje 50.000 stambenih jedinica i 2200 poslovnih prostora. Kao osnovni energent za proizvodnju toplotne energije u svojim postrojenjima koristi se gas, ali za slučaj nepredviđenih okolnosti postoji mogućnost proizvodnje toplotne energije koristeći tečna goriva u većem dijelu postrojenja.

U slučaju prekida isporuke gasa KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. ne mogu obezbjediti centralno zagrijavanje za cca 6 400 stanova jer kotlovnice koje snabdijevaju ove korisnike nemaju mogućnost rada na alternativno gorivo.

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 13.05.2014.godine povodom razmatranja Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo donesen je slijedeći Zaključak kojim se obavezuje Vlada Kantona Sarajevo, da u roku od 90 dana, Skupštini Kantona Sarajevo dostavi prijedlog rješenja kontinuiranog snabdijevanja Kantona Sarajevo prirodnim gasom”.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo postupajući po Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo, broj 01-05-8046/14 od 13.05.2014 godine, je Vladi Kantona Sarajevo pripremilo Informacije o mogućnostima plaćanja obaveza za isporučeni prirodni gas od strane KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo, a koja je sadržavale pregled obaveza za prirodni gas sa projekcijom za narednu sezonu i mogućnošću uplata, pregled novčanog toka i kriterije za izradu novčanog toka, kao i pregled nedostajućih sredstava, u cilju obezbjeđenja kontinuiranog snabdijevanja prirodnim gasom Kantona Sarajevo.

Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa Kantonalnih javnih preduzeća kojeg je usvojila i donijela Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 23.12.2013. godine, javnim preduzećima je odredio rok od 90 dana od dana stupanja na snagu istog da usklade svoje opšte akte i ugovore o angažmanu sa odredbama ovog Zakona.

S tim u vezi, članom 5. shodno navedenom Zakonu, propisana je osnovna neto plaća direktora i izvršnih direktora javnih preduzeća koja može biti utvrđena najviše u iznosu od 3 (tri) prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

U konkretnom slučaju, direktoru Preduzeća "Sarajevogasu" isplaćena je neto plaća u visini od 2.502,00 KM, dok je izvršnim direktorima neto plaća u iznosu od 90 % i 95 % od 3 (tri) prosječne mjesečne neto plaće isplačene u F BiH u prethodna tri mjeseca, što iznosi 2.252,00 KM I 2.377,00 KM. Neto plaća ostalih zaposlenika kreće se u rasponu od 573,71 KM za NK usposlenika do 1.6233,26 KM za usposlenike sa VSS – om.

Kao što je i navedeno, plaće direktora i izvršnih direktora su usklađena sa Zakonom, pa je u preduzeću "Toplane – Sarajevo" prosječna plaća zaposlenih iznosi 1039 KM I 15 % je manja od utvrđenog Kolektivnog ugovora (prosjek VSS 1591 KM, 626 KM).