Ko je odgovoran za raspisivanje konkursa za prijem kadeta u činu policajac koje su u suprotnosti sa važećim zakonom o policijskim službenicima KS, koji strogo propisuje starosne granice za sve kandidate?

Efendić Faruk
Pitanje

Ko je odgovoran za raspisivanje konkursa za prijem kadeta u činu policajac koje su u suprotnosti sa važećim zakonom o policijskim službenicima KS, koji strogo propisuje starosne granice za sve kandidate?
Navedenim konkursom autori istog su se očigledno stavili i iznad zakona i iznad Skupštine KS, te jesu li svjesni da će isti biti poništen zbog ovog nezakonitog postupka što će dalje prolongirati prijem policijskih službenika, koji da je raspisan prema konkursu koji je pripremljen za vrijeme ranijeg saziva vlade već bi se počeo realizirati.

Odgovor: