Informacija o aktivnostima u oblasti suprotstavljanja kriminalitetu, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za period januar – juni 2011. godine

Puni naziv tačke: 

Informacija o aktivnostima u oblasti suprotstavljanja kriminalitetu, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za period januar – juni 2011. godine

Razultat: 
Bio na dnevnom redu