Da u skladu sa svojim kapacitetima organizuje kvalitetniji nadzor u naselju Tibra Pacifik na Stupu.3000 stambenih jedinica je u poslednjih nekoliko mjeseci izloženo stalnim pljačkama i krađi auta. Stanovnici ovog naselja čak nude besplatno kancelariju za

Konaković Elmedin
Inicijativa

Da u skladu sa svojim kapacitetima organizuje kvalitetniji nadzor u naselju Tibra Pacifik na Stupu.3000 stambenih jedinica je u poslednjih nekoliko mjeseci izloženo stalnim pljačkama i krađi auta. Stanovnici ovog naselja čak nude besplatno kancelariju za potrebe MUP-a.

Odgovor: 

B. Odgovor na zastupničku inicijativu
Izvršenom analizom strukture krivičnih djela na području naselja Stup - kompleks naselja „Tibra Pacifik“, Općina Ilidža, za period od 01.01.2014. godine do 30.06.2014. godine (šest mjeseci) evidentiran je slijedeći broj krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata:

Redni broj Naziv krivičnog djela Prijavljeno izvršenje krivičnih djela u okviru kompleksa Tibra Pacifik - Stup Ukupno prijavljeno izvršenje krivičnih djela na području Četvrte PU Procentualni iznos u odnosu na ukupan broj krivičnih djela
1. Razbojništvo 5 48 10,4%
2. Teške krađe motornih vozila 28 103 27,1%
3. Teške krađe – provaljivanjem u vozila 42 171 24,5 %
4. Teške krađe u poslovne prostorije 20 310 6,4 %
5. Teške krađe u podrumske prostorije 2 32 3,2 %

Četvrta policijska uprava, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, u skladu sa raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima, svakodnevno angažuje policijske službenike na lokalitetu kompleksa „Tibra-Pacifik“ u naselju Stup, u cilju preventivnog-represivnog djelovanja, odnosno sprečavanja i otkrivanja svih oblika krivičnih djela, a posebno krivičnih djela razbojništava i teških krađa motornih vozila, kao i drugih krivičnih djela protiv imovine, te će nastaviti sa preduzimanjem planskih operativno-taktičkih mjera i radnji na navedenom lokalitetu u cilju sprečavanja izvršenja opisanih krivičnih djela i stvaranja što povoljnog sigurnosnog okruženja za stanovnike ovog naselja.
U skladu sa prethodno potpisanim Sporazumom o saradnji sa Općinom Ilidža, Četvrtoj policijskoj upravi ustupljena je na korištenje kancelarija za potrebe Policijske stanice Ilidža i rukovodioca sektora, u prostorijama MZ Stupsko brdo-Dom kulture, u ulici Dr. Kasima Begića broj 111, tako da bi dodjela dodatne kancelarije bila neracionalna.