Da li postoje propisane procedure za liste čekanja za UZ dijagnostičke i terapeutske usluge ambulantnih pacijenata a ukoliko nema bilo bi uputno propisati budući da građani jako dugo čekaju na ovu medicinsku intervenciju

Hodžić Sabahudin
Pitanje

:“ Da li postoje propisane procedure za liste čekanja za UZ dijagnostičke i terapeutske usluge ambulantnih pacijenata a ukoliko nema bilo bi uputno propisati budući da građani jako dugo čekaju na ovu medicinsku intervenciju. Tada sam dobio odgovor od Doma zdravlja Kantona Sarajevo koji kažu da proceudre za naručuvanje pacijenata postoji od zavisnosti od vrše pregleda koji je potrebno uraditi. Naime, hitni slučajevi koji su naglašeni od strane porodičnog ljekara primaju se odmah ili u toku dana. UZ djece također spada u prioritet. Ako je prioritet UZ pregled djece koja ćekaju na pregled UZ kičme ili kukova tri do četiri mjeseca, onda je to za pohvaliti. Preporuka ljekara sa klinike Porodilišta je da dijete od šest do osam sedmica treba uraditi UZ kukova. Međutim u Domu zdravlja naruđba za djecu za UZ kukova je od tri do četiri mjeseca,a ista takva je situacija je sa UZ za kičmu. Od KCUS sam tada dobio odgovor da ne postoje liste čekanja za dijagnostički UZ pregled i normalno je da prednost imaju hospitalizirajući pacijenti a ambulantni pacijenti obavljaju UZ pregled na klinici za radiologiju samo u specifičnim slučajevima kao što su muskuloskeletni UZ, kolordopler i UZ pregled kukova. Također ni za ove pacijente ne postoje liste čekanja te im nisu potrebne pisane procedure za liste čekanja dijagnostičkog UZ pregleda. Javlja se i problem kod trudnica nalaz za amniocentezu, nalaz se čeka od 30 do 40 dana, da li zbog nedostatka reagenasa a znamo da ne daj bože kakvih anomalija može se zakasniti sa terapijom ili onim što bi trebalo uraditi. Kašnjenje od 10 dana može biti pogubno. Za sve UZ preglede liste čekanja su preduge. To građani Kantona dobro znaju koji se najavlju za UZ preglede bilo čega. I ovi naši stariji pacijenti čekajući na UZ prije presele na drugi svijet nego što dočekaju da snime ono što trebaju

Proslijeđeno: