Skupštinske komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije: Samir Suljević
Članovi komisije: Elmedin Konaković, Sabahudin Delalić, Zvonko Marić
Vanjski članovi:

Hamza Zornić, Edin Subašić, Esad Delić


Rad komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Aljoša Čampara
Članovi komisije: Samir Suljević, Haris Zahiragić, Vildana Bešlija, Vibor Handžić
Vanjski članovi:

Mirsad Dupovac, Sakib Kasapović,


Rad komisije