Skupštinske komisije

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša


Predsjednik komisije: Bilsena Šahman
Članovi komisije: Samir Suljević, Damir Nikšić, Sead Milavica
Vanjski članovi:

Samra Redžović, Abid Jusić, Eman Vukotić


Rad komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Jasmina Bišćević-Tokić
Članovi komisije: Haris Pleho, Aljoša Čampara, Samir Suljević
Vanjski članovi:

Sandra Pašić, Fahrudin Džafić, Ermin Veličanin


Rad komisije