Skupštinske komisije

Komisija za ustavna pitanja


Predsjednik komisije: Aljoša Čampara
Članovi komisije: Vibor Handžić, Mirza Čelik, Danijela Kristić
Vanjski članovi:

Mladen Radmilović, Dženan Redžo, Zikreta Ibrahimović


Rad komisije

Komisija za sigurnost


Predsjednik komisije: Zvonko Marić
Članovi komisije: Elvis Vreto, Aljoša Čampara, Senad Hasanović
Vanjski članovi:

Hasan Ganibegović, Sanjin Draganović, Rasim Lakota


Rad komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Jasmina Bišćević-Tokić
Članovi komisije: Haris Pleho, Aljoša Čampara, Samir Suljević
Vanjski članovi:

Sandra Pašić, Fahrudin Džafić, Ermin Veličanin


Rad komisije