Skupštinske komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Mario Vukasović
Članovi komisije: Eldar Čomor, Rasim Lakota, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Sabiha Salčin, Duško Mirjanić, Sabiha Miskin


Rad komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Kemal Ademović
Članovi komisije: Rasim Smajić, Mirsad Pindžo, Rasim Lakota
Vanjski članovi:

Hasan Karačić, Akir Šišić, Goran Behmen


Rad komisije

Komisija za sigurnost


Predsjednik komisije: Elvedin Okerić
Članovi komisije: Mario Vukasović, Rasim Lakota, Edin Forto
Vanjski članovi:

Adnan Cvijetić, Nermin Džino, Denis Muminović


Rad komisije