Skupštinske komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Mario Vukasović
Članovi komisije: Eldar Čomor, Rasim Lakota, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Sabiha Salčin, Duško Mirjanić, Sabiha Miskin


Rad komisije

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša


Predsjednik komisije: Eldar Čomor
Članovi komisije: Eldar Čomor, Sejo Bukva, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Abid Jusić, Nasiha Pozder, Mirza Hulisić


Rad komisije