Skupštinske komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Kemal Ademović
Članovi komisije: Rasim Smajić, Mirsad Pindžo, Rasim Lakota
Vanjski članovi:

Hasan Karačić, Akir Šišić, Goran Behmen


Rad komisije