Zakona o dopunama Zakona o inspekcijama Kantona

Zakona o dopunama Zakona o inspekcijama Kantona
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
01.2022
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2022
Komentar na rok: 
mart-prijedlog
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
52. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
Komentar: 
Nacrt