Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRIVREDE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
02.2024
Nosilac posla: 
Ministarstvo privrede
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2024
Komentar na rok: 
juni-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu