Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Kantonu Sarajevo

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Kantonu Sarajevo
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
12.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Komentar na rok: 
Nakon donošenja i stupanja na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu