Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Komentar na rok: 
juli-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu