Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
01.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
Četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo