Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRIVREDE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
02.2022
Nosilac posla: 
Ministarstvo privrede
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2022
Komentar na rok: 
april-prijedlog
Razultat: 
Bio na dnevnom redu
Razmatrano na sjednici: 
49. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo