Prijedlog zakona o prenošenju nadležnosti za donošenje Zakona o tužilaštvu Kantona Sarajevo-skračeni postupak;