Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Ministar stambene politike Čedomir Lukić se javio za riječ i kao predlagač izvjestio Skupštinu da tačku 25. povlači sa dnevnog reda, obzirom da su uočeni neki nedostaci u datim izvještajima. 

Vertical Tabs