Prijedlog odluke o Nacrtu Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2013- 2015 godine;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o Nacrtu Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2013- 2015 godine;

Rezultat: 
Usvojen

Nakon sadržajne i konstruktivne diskusije, predsjedavajuća Mirjana Malić je predložila, a Skupština  jednoglasno (26 "ZA") donijela sljedeće ZAKLJUČKE:

  1. Utvrđuje se Nacrt akcionog plana o prevenciji maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u periodu 2013-2015.
  2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće _30__ dana.
  3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
  4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga akcionog plana o prevenciji maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u periodu 2013-2015