Nacrt zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Trebević“;

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Trebević“;

Rezultat: 
Usvojen

PREDSJEDAVAJUĆA JE PREDLOŽILA, A SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (26 "ZA" I 2 "PROTIV") PO NACRTU ZAKONA O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA „TREBEVIĆ“ DONIJELA SLJEDEĆE  ZAKLJUČKE:

 

  1. Utvrđuje se Nacrt Zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Trebević“;
  2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 60  dana.
  3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
  4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Trebević“;