Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Po ovoj tački dnevnog reda, sekretar Skupštine gospodin Abid Kolašinac je informisao Skupštinu o realizaciji pojedinih zaključaka, a čije izvještaje o realizaciji su poslanici dobili u dopunskom materijalu.

Vertical Tabs