Donošenje zaključka o utvrđivanju termina održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, po prijedlogu za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo potpisan od strane 13 poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Donošenje zaključka o utvrđivanju termina održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, po prijedlogu za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo potpisan od strane 13 poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

NAKON RASPRAVE, PREEDSJEDAVAJUĆ JE PREDLOŽILA DA SKUPŠTINA PO PRIJEDLOGU PREDSTAVNIKA POTPISNIKA PRIJEDLOGA ZA GLASANJE O NEPOVJERENJU VLADI KANTONA SARAJEVO, POTPISAN OD STRANE 13 POSLANIKA/ZASTUPNIKA U SKUPŠTINI KANTONA SARAJEVO DONESE SLJEDEĆI ZAKLJUČAK:

1. Utvrđuje se termin održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo sa ovom tačkom dnevnog reda za petak, 21.09.2012 u 14,00 sati.
PREDSJEDAVAJUĆA JE PREDLOŽILA DA SKUPŠTINA PO PRIJEDLOGU PREDSTAVNIKA POTPISNIKA PRIJEDLOGA ZA GLASANJE O NEPOVJERENJU VLADI KANTONA SARAJEVO, POTPISAN OD STRANE 13 POSLANIKA/ZASTUPNIKA U SKUPŠTINI KANTONA SARAJEVO DONESE SLJEDEĆI ZAKLJUČAK:
1. Utvrđuje se termin održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo sa ovom tačkom dnevnog reda za petak, 21.09.2012 u 14,00 sati.

34 POSLANIKA SU PRISTUPILA GLASANJU, I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (19 ZA I 15 PROTIV), DONIJELA SLJEDEĆI ZAKLJUČAK:

1. Utvrđuje se termin održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo sa ovom tačkom dnevnog reda za petak, 21.09.2012 u 14,00 sati.

Poslanik Fazlija Nedžad je izrazio sumnju u glasanje, pa je uslijedilo pojedinačno izjašnjavanje, nakon kojeg su rezultati glasnja bili isti, 19 za i 15 protiv.