Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „MES – Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo“ za 2010. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „MES – Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo“ za 2010. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Skupština je većinom glasova (suzdr.1. ) usvojila IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE „MES – MEĐUNARODNI TEATARSKI I FILMSKI FESTIVAL SARAJEVO“ ZA 2010. GODINU;

Vertical Tabs