Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Kamerni teatar '55“ za 2010. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Kamerni teatar '55“ za 2010. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Nije usvojen

Skupština, nije usvojila IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE „KAMERNI TEATAR '55“ ZA 2010. GODINU ( za 14, suzdr.11.)

Vertical Tabs