Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2010. godine