Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU SU PRISTUPILA 24 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE, JEDNOGLASNO, DONIJELA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA KANTONA SARAJEVO.