Preporuke i mišljenja Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine date u Konačnom izvještaju o reviziji financijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu

Puni naziv tačke: 

Preporuke i mišljenja Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine date u Konačnom izvještaju o reviziji financijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Dopredsjedavajući Ivan Brigić informiše da se o ovom Izvještaju Skupština se ne izjašnjava nego ga prima k znanju.

Vertical Tabs