Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-17636-3.1/12 od 17.05.2012. godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-17636-3.1/12 od 17.05.2012. godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 29 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE, VEĆINOM GLASOVA (20 ZA,5 SUZDRŽANIH I 4 PROTIV) DONIJELA ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU VLADE KANTONA SARAJEVO, BROJ: 02-05-17636-3.1/12 OD 17.05.2012. GODINE O KATEGORIJI LICA, USLOVIMA I KRITERIJIMA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA PUTEM KUPOVINE STANA POD POVOLJNIJIM.