Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo