Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2011. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2011. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU SU PRISTUPILA 23 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE, JEDNOGLASNO, USVOJILA IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RVI SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO ZA 2011. GODINU.

Vertical Tabs