Prijedlozi odluka o verifikaciji odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo:

Puni naziv tačke: 

Prijedlozi odluka o verifikaciji odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo:

Rezultat: 
Usvojen

1. Prijedlozi odluka o verifikaciji odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo:
a) Odluka o verifikaciji odluke o proglašenju počasnog građanina Kantona Sarajevo gospođi Angelina Jolie ;
b) Odluka o verifikaciji odluke o dodjeli plakete Kantona Sarajevo gospodinu Dževadu Karahasanu;
c) Odluka o verifikaciji odluke o dodjeli plakete Kantona Sarajevo gospodinu Ivici Osimu;
d) Odluka o verifikaciji odluke o dodjeli plakete Kantona Sarajevo Ambasadi Japana u Bosni i Hercegovini
e) Odluka o verifikaciji odluke o dodjeli plakete Kantona Sarajevo gospodinu Prof.dr Nijazu Durakoviću, posthumno;
Predsjedavajuća Mirjana Malić je predložila da se o ovim Prijedlozima odluka o verifikaciji odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo obavi jedinstvena rasprava, a izjašnjavanje pojedinačno u znak časti i odavanja pijeteta.

Skupština je sa 31 glas ZA i 1 suzdržan, usvojila prijedlog predsjedavajuće da se ovim Prijedlozima odluka o verifikaciji odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo obavi jedinstvena rasprava, a izjašnjavanje pojedinačno.

Obzirom da prijavljenih diskutanata nije bilo, predsjedavajuća je pozvala poslanike na izjašnjavanje o ovim Prijedlozima odluka.

a.

SKUPŠTINA JE, JEDNOGLASNO (33 ZA), DONIJELA ODLUKU O VERIFIKACIJI ODLUKE O PROGLAŠENJU POČASNOG GRAĐANINA KANTONA SARAJEVO GOSPOĐI ANGELINA JOLIE

b.

SKUPŠTINA JE, JEDNOGLASNO (33 ZA), DONIJELA ODLUKU O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO GOSPODINU DŽEVADU KARAHASANU

c.

SKUPŠTINA JE, JEDNOGLASNO (33 ZA),DONIJELA ODLUKU O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO GOSPODINU IVICI OSIMU.

d.

SKUPŠTINA JE, JEDNOGLASNO (33 ZA), DONIJELA ODLUKU O VERIFIKACIJI ODLUKE O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO AMBASADI JAPANA U BOSNI I HERCEGOVINI

e.

SKUPŠTINA JE, JEDNOGLASNO (33 ZA), DONIJELA ODLUKU O DODJELI PLAKETE KANTONA SARAJEVO GOSPODINU PROF. DR NIJAZU DURAKOVIĆU, POSTHUMNO.

Vertical Tabs