Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo - Općinskoj službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Općini Ilidža - Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo - Općinskoj službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Općini Ilidža - Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina da svaka na svome području obavi parcelaciju zemljišta i utvrdi zemljište za redovnu upotrebu predmetnog objekta A- Studentskog doma Nedžarići

Rezultat: 
Usvojen

BEZ RASPRAVE, SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (18 ZA I 3 PROTIV) DONIJELA ODLUKU ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINI NOVI GRAD SARAJEVO - OPĆINSKOJ SLUŽBI ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA I OPĆINI ILIDŽA - SLUŽBI ZA IMOVINSKO-PRAVNE, STAMBENE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNIKA DA SVAKA NA SVOM PODRUČJU OBAVI PARCELACIJU ZEMLJIŠTA I UTVRDI ZEMLJIŠTE ZA REDOVNU UPOTREBU PREDMETNOG OBJEKTA A - STUDENTSKOG DOMA U NEDŽARIĆIMA;

Vertical Tabs