Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo